Osteopathie Marit Brandsema

Osteopathie is een manuele behandelwijze waarbij beweging en onderlinge samenhang van alle weefsels wordt onderzocht en behandeld. De behandeling is gericht op het creëren van beweging (mobiliteit) in het lichaam zodat deze optimaal kan functioneren. Het uitgangspunt is namelijk dat álles in het lichaam beweging nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Ik ben na mijn opleiding tot fysiotherapeut verder gegaan aan het Vluggen Instituut waar ik in 2017 mijn examens behaald heb. Daarna ben ik gestart met de 6-jarige opleiding tot osteopaat DO, in september 2023 ben ik succesvol afgestudeerd na het verdedigen van mijn thesis.

Ik ben afgestudeerd als paardenosteopaat EDO®. Ik gebruik geen naaldjes of andere apparatuur. Een behandeling is individueel en de behandelfrequentie is meestal lager dan andere therapieën. Uiteindelijk is het complete management rondom het paard van belang voor een soepel en gezond paard.